Elzbieta Liberda

Inwestowanie w grunty

Praktycy z branży przedstawią Ci mechanizmy gwarantujące najwyższe stopy zwrotu z inwestycji, które natychmiast wdrożysz w biznesie.

Tylko konkretna wiedza!

Poznaj inny wymiar nieruchomościowych szkoleń!

Prelegenci zaprezentują konkretne rozwiązania,  jak nie dać się naciąć obracając

nieruchomościami oraz jak kreować okazje tam, gdzie inni widzą problemy.

29/30.01 - WARSZAWA

Partnerzy:

Wspólne inwestycje

Długoterminowe relacje 

Innowacyjne metody inwestowania

Dokumenty gwarantujące bezpieczeństwo

Zamknięta grupa wsparcia

Indywidualne konsultacje z ekspertami

Dla kogo jest szkolenie?

Dla fliperów, agentów nieruchomości.

Dla deweloperów, przedsiebiorców zarabiających na gruntach.

Dla inwestorów, których interesuje bezpieczne pomnożenie kapitału.

Widzisz tutaj siebie?

Prelegenci

Projekt-bez-tytulu-28.png

      Elżbieta Liberda

Jestem radcą prawnym i od 15 lat przeprowadzam klientów przez proces inwestycyjny, bazując na moim wieloletnim doświadczeniu w prawie, wynikającym z tysiąca przerobionych w PRAKTYCE case’ów.

Kreuję dochody z nieruchomości poprzez umiejętne regulowanie stanów prawnych, znoszenie współwłasności, porządkowanie spraw lokatorskich, skup udziałów.

Projekt-bez-tytulu-34.png

      Adrian Hołub

Wieloletni praktyk w pomiarach i kalkulacjach powierzchni budynków biurowych, handlowych, magazynowych, mieszkaniowych, kamienic i innych. Doradca i wykonawca analiz due diligence dla budynków komercyjnych i mieszkaniowych.
Koordynuje projekty w zakresie: inżynierii, geodezji prawnej i standardowej, geotechniki, geologii, architektury, prawa nieruchomości, skaningu 3D, fotogrametrii, inwentaryzacji architektonicznych, termowizji, wycen nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomości, BIM i innych dziedzin związanych z nieruchomościami.

Projekt bez tytułu (38)

       Rafał Rychlicki

15-letni praktyk, niezależny doradca ds. inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, geodeta uprawniony w zakresie 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) oraz 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych). Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie  inwentaryzacyjne. Wieloletni praktyk w opracowaniu dokumentacji do celów prawnych i sądowych. 

ZJAZD I

INWESTOWANIE W GRUNTY

Elżbieta Liberda

Najczęściej popełniane błędy inwestycyjne – CASE STUDY

Adrian Hołub

 Sprawdzenie granic działki i punktów granicznych – granice Twojej działki mogą być w innym miejscu.
 „Dawne zbiory dokumentów (ZD)” – czy możesz stracić swoją działkę pomimo wpisu w KW?
 Sprawdzenie powierzchni ewidencyjnej działki (EGIB – ewidencji gruntów i budynków) versus dane
zawarte w Księdze Wieczystej.
 Błędy map zasadniczych – jaki zakres mapy negocjować z urzędnikiem do poszczególnych etapów
prac?
 Pole powierzchni zabudowy na etapie pozwolenia na budowie, inwentaryzacji, projektowania, planu
miejscowego, WZ, itp.
 Sposoby zwiększania wysokości budynków na etapie WZ.
 Nadwieszenia budynku do celów podatkowych.
 Przyłącza do budynku a coroczna opłata podatku za zajęcie pasa drogowego.
 Granica pasa drogowego w kontekście podziałów nieruchomości.
 Powierzchnia zabudowy w planach miejscowych a orzecznictwie sądowym.
 Nieprzekraczalna linia zabudowy na etapie projektowania budynku. Jak ją zmienić?
 Przyłącza do budynku – na co zwracać uwagę i kiedy opóźniają proces budowlany
 Jak sprawdzić czy należy płacić podatek za nadwieszenia budynku?
 Pełne okazanie granic na gruncie i wytyczenie punktów granicznych w terenie – kiedy je robić?
 Weryfikacja powierzchni zabudowy – kiedy jesteś pewien czy kupujesz legalnie postawiony budynek?
 Wysokości istniejącego budynku – powód zaniżania maksymalnych wysokości na etapie uzyskiwania.  Kiedy możesz uzyskać pozwolenie na wyższy budynek niż przewiduje to WZ czy plan miejscowy?
 Pomiar linii energetycznych w celu zmniejszenia minimalnej wymaganej odległości od linii.
 Opinia geotechniczna dla inwestycji budowlanej.
 Wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych dla działki pod budowę budynku.
 Ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni gruntu przed zakupem działki.
 Wycinka drzewostanu na szali opłacalności inwestycji.
 Wyburzanie budynków a obostrzenia środowiskowe – opóźnienie inwestycji.

Elżbieta Liberda

Odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości.

 

Rafał Rychlicki

Odrolnienie gruntu a wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.   

Architektoniczne Due Diligence przy procesie inwestycji budowlanych.

Co sprawdzić przed zakupem?

 • błędy map zasadniczych
 • granice nieruchomości
 • podziały i scalenia na etapie wz
 • pozwolenia i zgody urzędów na etapie WZ

Aspekty planistyczne na etapie WZ.

Analiza kluczowych parametrów nieruchomości objętej WZ

 • linia zabudowy
 • linia rozgraniczająca pasa drogowego
 • linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu
 • odległości od linii energetycznych   
 • wysokość budynku
 • powierzchnia zabudowy
 • ilość kondygnacji
 • PUM, GLA
 • Wskaźnik intensywność zabudowy
 • Powierzchnia biologicznie czynna
 • Miejsca postojowe
 • Analiza zacieniania i nasłoneczniania     
 • Ochrona konserwatorska

Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne.   

Narady koordynacyjne.                                                                                                                  

NIE WIERZ NAM NA SŁOWO, SPRAWDŹ DOWODY WYPRACOWANE PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW i ABSOLWENTÓW

0
Zadowolonych klientów
0
Przeprowadzonych szkoleń
0
Wyedukowanych absolwentów

Opinie absolwentów

WYBIERZ OPCJĘ

Płatność za 1 dzień
warsztatów (SOBOTA)

PRZEDSPRZEDAŻ
netto 2 500 zł
 • Cena po 24.01 - 2900 zł

Płatność za 2 dzień
warsztatów (NIEDZIELA)

PRZEDSPRZEDAŻ
netto 2 500 zł
 • Cena po 24.01 - 2900 zł

Płatność za 2 dni warsztatów

PRZEDSPRZEDAŻ
netto 4 500 zł
 • Cena po 24.01 - 4900 zł

REZERWUJĘ MIEJSCE

Projekt-bez-tytulu-12-pfbiskk5u1tznjchl0mo8kkpousbfl6yi8s231zklc.png

Tatiana Majewska

Specjalista ds. konferencji

Tel: + 48 517676546