Lex Prefecta

AML i RODO. Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomościami.

759,03  z VAT

Opis

Wielu pośredników nieruchomości nie ma świadomości, że Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy {AML} obowiązuje także ich.

Nieprzestrzeganie jej zapisów może być bardzo dolegliwe w skutkach.…. a obowiązków które obligatoryjnie zostały nałożone na podmioty obowiązane {w tym pośredników} jest bardzo wiele.

Co zrobić aby spełnić wymagania ustawy ?

Przede wszystkim dokładnie zapoznać się z treścią ustawy .

Po drugie wprowadzić szczegółowe procedury !

Po trzecie konieczne jest także posiadanie dokumentacji która potwierdzi faktyczne badanie klienta ponieważ podczas ewentualnej kontroli, kontroler zweryfikuje, czy została wprowadzona procedura i czy jest ona rzeczywiście stosowana.

Chociaż przepisy ustawy obowiązują od dawna, to wielu pośredników wciąż boryka się z ich prawidłowym wdrożeniem.

Ponieważ temat jest bardzo skomplikowany zapraszamy na praktyczne  szkolenie z tego zakresu.

Uczestnicy w takcie zajęć dowiedzą się jak prawidłowo wdrożyć procedury i sporządzić dokumentacje w biurze nieruchomości.

Uczestnicy otrzymają także wzory formuł  RODO do umów pośrednictwa zawierające obowiązki informacyjne.

 

Cel edukacyjny szkolenia:

Omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Zaprezentowanie procederu prania pieniędzy/finansowania terroryzmy na przykładach obrotu gospodarczego.

Omówienie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Przygotowanie wewnętrznych procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

Informacje organizacyjne: 

termin szkolenia  – 24.10.2021 r. – Warszawa

szkolenie stacjonarne, 8 godzin

rozpoczęcie  – 9 – 18.

W ramach szkolenia przerwy kawowe.

Komunikacja :
Po opłaceniu faktury Uczestnik zostaje przyjęty na szkolenie.
Istnieje możliwość zadania konkretnych pytań. Ciekawe kazusy poruszone mogą być podczas prelekcji.
Do czasu szkolenia pozostajemy w stałym kontakcie, a personel firmy jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 9 – 18.

Michał Janczarek – asystent Elżbiety Liberdy – ( wszelkie sprawy organizacyjne ) – pod nr telefonu 607504320
Oliwia Giszczak – księgowość – 507 109 854
Elżbieta Liberda – radca prawny – 509 782 009

Ilość miejsc ograniczona , organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników szkolenia i poziomu umiejętności

Plan szkolenia

Część pierwsza.

Monika Markisz.

 1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
 6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
 8. Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – analiza transakcji.
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 11. Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.
 12. Redagowanie procedur i dokumentacji.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają wzory procedury wraz z załącznikami.

 

Część druga.

Marta Rejner.

 1. Rodo w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami.
 2. Rodo na rynku nieruchomości. Najem, zarządzanie najmem.
 3. O jakie dane zapytać może pośrednik?
 4. Postępowanie z danymi osobowymi.
 5. Archiwizacja dokumentów.
 6. Agenci nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą a obowiązki związane z powierzeniem danych do przetwarzania.
 7. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych jako niezbędny dokument dla pośredników współpracujących na zasadzie B2B.Umowa powierzenia danych.
 8. Podstawy przetwarzania danych osobowych
 9. Szczególne kategorie danych osobowych
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 12. Rejestr czynności przetwarzania
 13. Bezpieczeństwo danych osobowych i ocena skutków przetwarzania
 14. Odpowiedzialność i kary za naruszenie ochrony danych osobowych

 

 

 

Prelegenci:

Monika Markisz

radca prawny, doradca podatkowy

Specjalistka z zakresu prawa podatkowego, handlowego i gospodarczego. Radca prawny przy OIRP w Lublinie. Doradca podatkowy przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
Marta Rejner
Ekspert od dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wykształcenie techniczne, jest specjalistą od przygotowywania i wdrażania systemów bezpieczeństwa informacji, zarządzania ciągłością działania oraz wdrażania dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z urzędami, instytucjami kultury oraz placówkami medycznymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera biblioteki oraz prywatne praktyki lekarskie.

 

Dla członków RSPON zniżka na szkolenie w wysokości 100 zł – wystarczy po zamówieniu wysłać wiadomość z prośbą o kupon rabatowy.

Członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników  – zapisy przez Stowarzyszenie.