Lex Prefecta

Kurs on-line "Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem" Pakiet Premium

W cenie materiały edukacyjne, nagranie video, prezentacja multimedialna, książka „Być rentierem”.

 

 

1 499,00  z VAT

Opis

prelegent: Elżbieta Liberda – radca prawny

I. Modele inwestowania w nieruchomości mieszkalne pod wynajem.

1. Zakup lokalu z zawartą umową najmu.

2. Gotowce inwestycyjne.

3. Zakup mieszkania z lokatorem.

4. Zakup pustego mieszkania w celu wynajęcia.

5. Najem długoterminowy.

6. Najem na pokoje.

7. Podnajem.

8. Najem krótkoterminowy.

II. Umowa sprzedaży nieruchomości.

1.Audyt stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

2.Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości.

3. Pułapki przy umowach przenoszących własność nieruchomości.

termin wydania nieruchomości, a zapłata ceny.

4. Rygor egzekucji w zakresie zapłaty cen.

5. Rygor egzekucji w zakresie wydania lokalu.

III. Gdzie szukać okazji ?

1. Zakup nieruchomości od komornika.

2. Zakup nieruchomości zadłużonej i z nieuregulowanym stanem prawnym.

3. Zakup nieruchomości od syndyka.

IV. Najem lokali mieszkalnych.

1. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu.

2. Czas trwania umowy najmu.

3. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.

4. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.

5. Przekazanie przedmiotu najmu.

V. Weryfikacja najemców. Jak się zabezpieczyć ?

1. Protokół weryfikacji najemcy – o co musisz zapytać ?

2. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe, weksle i poręczenia.

3. Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców.

VI. Ochrona praw lokatorów.

1. Uciążliwi najemcy, jak sobie z nimi poradzić ?

2. Windykacja należności czynszowych.

3. Eksmisje w praktyce.

4. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.

VII. Najem okazjonalny

VIII. Najem instytucjonalny

IX . Zarządzanie najmem.

X. Najnowsze orzecznictwo Sądów.

XI. Najem w praktyce. Sesja Q & A .

Podczas szkolenia będzie można nabyć w preferencyjnej cenie książkę Być Rentierem.

Koszt szkolenia:

Pakiet Premium: 500 PLN ( w cenie materiały edukacyjne, nagranie video z całego szkolenia, książka „Być rentierem”, prezentacja multimedialna ze szkolenia )