Lex Prefecta

Kurs on-line "Bezpieczny najem lokali"

Szkolenie odbędzie się w formie on-line,  dla uczestników przewidziane są materiały edukacyjne

430,50  z VAT

Opis

Szkolenie to praktyczny warsztat z analizą konkretnych stanów faktycznych, dokumentacji i akt.
Szczegółowy program szkolenia przesyłany jest zainteresowanym po podpisaniu umowy o obowiązku zachowania poufności.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia : 18.06.2021r
Miejsce szkolenia: Warszawa/Lublin
Godziny szkolenia: 10 – 18
W ramach szkolenia przerwy kawowe oraz lunch.
Po prelekcji w hotelu odbędzie się spotkanie integracyjne.

Komunikacja :
Po odesłaniu umowy i opłaceniu faktury Uczestnik zostaje przyjęty na szkolenie.
Następnie otrzymuje szczegółowy program szkolenia z krótką ankietą, która wskaże na jakie obszary związane z omawianym zagadnieniem uczestnik chce zwrócić uwagę. Istnieje możliwość zadania konkretnych pytań. Ciekawe kazusy poruszone mogą być podczas prelekcji.
Do czasu szkolenia pozostajemy w stałym kontakcie, a personel firmy jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 9 – 18.
Michał Janczarek – asystent Elżbiety Liberdy – ( wszelkie sprawy organizacyjne ) – pod nr telefonu 607504320
Paulina Czausz – księgowość – 507 109 854
Elżbieta Liberda – prelegent – 509 782 009

Ilość miejsc ograniczona , organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników szkolenia i poziomu umiejętności

 

PROGRAM SZKOLENIA: „Najem lokali” kurs online

I. Konstrukcja umowy najmu.

 1. Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.
 2. Forma zawarcia umowy najmu (pisemna, ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.
 3. Czas trwania umowy najmu.
 4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
 5. Obowiązki wynajmującego i najemcy.
 6. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
 7. Przekazanie przedmiotu najmu.
 8. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

 

II. Najem lokali mieszkalnych

 1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.
 2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.
 3. Zwiększenie ochrony lokatorów.

 

III. Najem okazjonalny

 1. Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
 2. Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia w umowie najmu okazjonalnego.
 3. Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
 4. Przesłanki eksmisji Najemcy.
 5. Opodatkowanie najmu okazjonalnego.
 6. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

 

 IV. Najem instytucjonalny

 1. Kto może być wynajmującym?
 2. Czas trwania umów najmu;
 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę.
 4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;
 5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego – czy zawsze?
 6. Tryb wykonywania eksmisji.