Lex Prefecta

Nowe obowiązki Pośredników i Zarządców w kontekście zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

299,00  z VAT

Opis

Cel edukacyjny szkolenia:

 1. Omówienie instytucji i pojęć występujących w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w kontekście wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 2. Zaprezentowanie procederu prania pieniędzy/finansowania terroryzmy na przykładach obrotu gospodarczego.
 3. Omówienie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami.
 4. Przygotowanie Wewnętrznych procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,  wdrożenie procedur w stosunku do pracowników, współpracowników i Klientów pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Plan szkolenia:

 1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Zdefiniowanie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem.
 4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka przez pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta.
 6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego.
 7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników.
 8. Transakcje podejrzane w praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami – analiza transakcji.
 9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne).
 10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez pośrednika w obrocie nieruchomościami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 11. Szkolenie pośrednika w obrocie nieruchomościami, jego pracowników i współpracowników.

Dodatkowo dla uczestników – wzór procedury z załącznikami.

Prowadzący:

Monika Markisz

Radca prawny nr wpisu Lb-1204, Doradca podatkowy nr wpisu 10554.

www.monikamarkisz.kancelarie.net

 

Forma:

on-line